Organen

De statuten van Ombudsfin VZW voorzien volgende organen die instaan voor de goede werking van Ombudsfin :

  • Raad van bestuur
  • Algemene vergadering
  • Ombudsman

Meer informatie over de aanstelling, bevoegdheden en samenstelling van deze organen, vindt u in de statuten, alsook in het jaarverslag.