Over deze website

De website van Ombudsfin bevat veel nuttige informatie voor de gebruiker en maakt het mogelijk op eenvoudige wijze een klacht in te dienen.

De inhoud van de site die bestaat uit, zonder dat deze lijst exhaustief is, merken, modellen, logo’s, teksten en beelden, die eigendom zijn van Ombudsfin en die beschermd worden door de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de naburige rechten en door andere toepasselijke wetgeving.

U mag de informatie op de website van Ombudsfin overnemen, downloaden en printen voor persoonlijk of wetenschappelijk gebruik mits bronvermelding. Voor het gebruik of de reproductie van beelden, geluiden, video en software toepassingen is steeds een voorafgaande goedkeuring nodig. 

Ombudsfin stelt alles in het werk teneinde het goed functioneren van de site te verzekeren. Ondanks deze inspanningen kan Ombudsfin niet garanderen dat de site op elk moment beschikbaar is. Ombudsfin wijst elke verantwoordelijkheid voor mogelijke schade tengevolge van een beperkt of onderbroken functioneren van de site af. 

Er wordt voor gezorgd dat de informatie op de site duidelijk en volledig is. Vergissingen kunnen zich echter toch voordoen. Indien u dit vaststelt, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen.

Verwijzingen of hyperlinks die voorkomen op de site van Ombudsfin worden enkel ter informatie aan de gebruiker bezorgd. Ombudsfin kan niet instaan voor de inhoud van de andere websites die hem niet toebehoren.

Voorgaande bepalingen worden geregeld door het Belgische recht. In geval van conflicten in verband met het gebruik van de website van Ombudsfin zijn enkel de  Brusselse hoven en rechtbanken bevoegd.