Grensoverschrijdend

Ombudsfin maakt deel uit van FIN-NET, het Europese netwerk voor de oplossing van grensoverschrijdende geschillen inzake financiële diensten.

FIN-NET ziet toe op de samenwerking tussen de bemiddelingsdiensten van de financiële sector van het merendeel van de EU-lidstaten met het oog op de regeling van grensoverschrijdende geschillen. Voor België is, behalve Ombudsfin, ook de Ombudsman voor de verzekeringen lid van het FIN-NET-netwerk. 

Indien bij Ombudsfin een dossier aanhangig wordt gemaakt dat bestemd is voor de ombudsdienst van een andere EU-lidstaat die bij FIN-NET is aangesloten, stuurt hij dat dossier naar de bevoegde instantie, op voorwaarde dat het voldoende gedocumenteerd is. Is het dossier niet volledig, dan zal Ombudsfin de contactgegevens van de bevoegde instelling meedelen.

Voor meer informatie over FIN-NET, klik hier