Procedure

Voorafgaandelijk. Uw klacht moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling.

Indiening. U kan uw klacht bij Ombudsfin indienen per brief, mail of fax, of ook via ons online formulier. In elk geval moet u de klacht schriftelijk indienen. U ontvangt een ontvangstmelding van zodra de klacht bij de dienst terechtkomt.

Ontvankelijkheid. De bevoegdheid van Ombudsfin is vastomlijnd. Een eerste onderzoek van de klacht zal uitmaken of deze beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Behandeling. Wanneer de klacht ontvankelijk is, wordt het dossier door een adviseur in behandeling genomen. Er wordt nagegaan welke oplossing mogelijk is voor het probleem. De duur van de behandeling is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het probleem.

Advies van de Ombudsman. Op het einde van de bemiddelingsfase neemt de Ombudsman een standpunt in en geeft een advies. Eventueel formuleert hij daarbij een aanbeveling.

Het advies wordt overgemaakt aan de klager.

Documenten: