Principes

 

Als gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, voldoet Ombudsfin aan alle principes opgenomen in volgende regelgeving: 

 

Wetboek van economisch recht en Koninklijk besluit

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info