Hoe dien ik een klacht in ?

 
Hebt u uw klacht al voorgelegd aan de bevoegde dienst van uw financiële instelling en acht u het antwoord onvoldoende of hebt u geen antwoord gekregen binnen een redelijke termijn (30 dagen) ? Dan kunt u beroep doen op Ombudsfin.
 
Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de bevoegde dienst van de financiële instelling. Om de gegevens van deze dienst te kennen, klik hier.
 
Ja, ik heb al een klacht ingediend bij mijn financiële instelling.
 

Klacht indienen via Ombudsfin.be

 
U kunt onderstaand formulier invullen.
 
  • Gelieve uw klacht duidelijk en volledig te omschrijven.;
  • Bezorg ons alle informatie die nodig en nuttig is voor de behandeling van uw dossier en bezorg ons een kopie van de briefwisseling tussen u en uw financiële instelling. 
  • Uw aanvraag moet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen;

Uw klacht (max 60 regels)

U kan ons de klacht ook als aangehecht dossier bezorgen. In dat geval dient u onderstaand veld niet in te vullen.

Voeg aan uw klacht alle nuttige documenten toe (brieven, contracten, borderellen, ...)

De documenten die ons bezorgd worden, kunnen aan de betrokken financiële instelling worden overgemaakt. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van Ombudsfin en dit enkel met het oog op de behandeling van de klacht. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 hebt u de mogelijkheid om de gegevens te raadplegen en deze indien nodig te laten aanpassen.

 

Voorwaarden

U bent een particulier die optreedt voor eigen rekening.
Het voorwerp van uw aanvraag is duidelijk geformuleerd en voldoende gedocumenteerd
(zie checklist)
De betrokken financiële instelling is lid bij Ombudsfin.
U hebt de klacht reeds voorgelegd aan de bevoegde klachtendienst van de financiële instelling of aan de bemiddelaar zonder voldoening te hebben gekregen binnen een redelijke termijn (in principe 1 maand). Er is geen jaar verstreken sinds u de klacht aan de financiële instelling of aan de bemiddelaar hebt voorgelegd.
Het geschil is geen voorwerp (geweest) van een gerechtelijke procedure.
Uw aanvraag betreft geen overmatige schuldenlast voor dewelke geen fout in hoofde van de financiële instelling kan worden vastgesteld. 

Andere opties

U kunt uw klacht ook verzenden per post, per fax of per e-mail :

Per post
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2 
1000 Brussel
Per fax
Fax : +32 2 545 77 79