Hoe dien ik een klacht in ?

 
Hebt u uw klacht al voorgelegd aan de bevoegde dienst van uw financiële instelling en acht u het antwoord onvoldoende of hebt u geen antwoord gekregen binnen een redelijke termijn (30 dagen) ? Dan kunt u beroep doen op Ombudsfin.
 
Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de bevoegde dienst van de financiële instelling. Om de gegevens van deze dienst te kennen, klik hier.
 
Ja, ik heb al een klacht ingediend bij mijn financiële instelling.
 

Klacht indienen via Ombudsfin.be

 
U kunt onderstaand formulier invullen.
 
  • Gelieve uw klacht duidelijk en volledig te omschrijven.;
  • Bezorg ons alle informatie die nodig en nuttig is voor de behandeling van uw dossier en bezorg ons een kopie van de briefwisseling tussen u en uw financiële instelling. 
  • Uw aanvraag moet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen;
  • Lees voorafgaandelijk de Privacyverklaring van Ombudsfin. In deze verklaring vindt u in detail terug hoe en waarom Ombudsfin uw persoonsgegevens verwerkt, hoe lang Ombudsfin deze bewaart en wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Uw klacht (max 60 regels)

U kan ons de klacht ook als aangehecht dossier bezorgen. In dat geval dient u onderstaand veld niet in te vullen.

Voeg aan uw klacht alle nuttige documenten toe (brieven, contracten, borderellen, ...)

De documenten die ons bezorgd worden, kunnen aan de betrokken financiële instelling worden overgemaakt.

 

 

Ombudsfin wenst u hierbij graag te informeren over het ODR-platform. Het ODR-platform is een nieuw platform dat in 2016 in het leven werd geroepen door de Europese Commissie en bestemd is voor consumenten en professionelen die online-verrichtingen doen binnen de EU.
De bedoeling is om particulieren gratis te helpen om een klacht op te lossen over goederen of diensten die zij online kochten binnen de EU, zonder het gerecht te moeten inschakelen. In sommige landen is het ook mogelijk om als professioneel een klacht in te dienen tegen een consument. Mocht u een klacht willen indienen via dat platform, volg dan deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrLi

 

Voorwaarden

U bent een particulier die optreedt voor eigen rekening.
Het voorwerp van uw aanvraag is duidelijk geformuleerd en voldoende gedocumenteerd
(zie checklist)
De betrokken financiële instelling is lid bij Ombudsfin.
U hebt de klacht reeds voorgelegd aan de bevoegde klachtendienst van de financiële instelling of aan de bemiddelaar zonder voldoening te hebben gekregen binnen een redelijke termijn (in principe 1 maand). Er is geen jaar verstreken sinds u de klacht aan de financiële instelling of aan de bemiddelaar hebt voorgelegd.
Het geschil is geen voorwerp (geweest) van een gerechtelijke procedure.
Uw aanvraag betreft geen overmatige schuldenlast voor dewelke geen fout in hoofde van de financiële instelling kan worden vastgesteld. 

Andere opties

U kunt uw klacht ook verzenden per post of per e-mail :

Per post
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2 
1000 Brussel