FAQ

 

1. Aard van de klachten

1.1. Kan ik voor alles en nog wat een klacht indienen ?
1.2. Kan Ombudsfin in bepaalde gevallen weigeren om tussenbeide te komen ?
1.3. Bestaat er een verjaringstermijn voor de indiening van een klacht ?
1.4. Kan ik gewoon advies of juridische raad van Ombudsfin krijgen zonder een klacht in te dienen ?
1.5. Kan ik een klacht indienen tegen een buitenlandse bank
1.6. Ik heb een ingebrekestelling vanwege een advocaat gekregen. Kan Ombudsfin nog tussenbeide komen ?
1.7. Van een gerechtsdeurwaarder heb ik een dagvaarding vóór de rechtbank gekregen. Kan Ombudsfin nog tussenbeide komen ?
1.8. Ik kan mijn schulden niet meer afbetalen. Kunt u mij helpen ?
1.9. Wat moet ik doen als ik een vervalste factuur heb betaald?
1.10. Kan ik mijn geld recupereren indien ik slachtoffer ben van factuurfraude?

2. Werkwijze

2.1. Moet de klacht bij een aangetekende brief worden ingediend?
2.2. Kan een klacht telefonisch worden ingediend?
2.3. Moeten de originele documenten (overeenkomst, rekeninguittreksels, enz.) als bijlage bij mijn klacht worden gevoegd?
2.4. Kan of moet ik ter plaatse komen om toelichting te geven?
2.5. Moet ik aantonen dat de financiële instelling mijn klacht heeft behandeld?
2.6. Blijft de informatie die werd gegeven, vertrouwelijk?
2.7. Kunnen mijn persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
2.8. Stuurt Ombudsfin mijn klacht door naar de bank?
2.9. Hoe word ik op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan mijn dossier wordt gegeven?
2.10. Hoe verloopt de behandeling van een dossier?
2.11. Hoeveel tijd is er nodig om een dossier te behandelen ?
2.13. Kan ik reageren op de argumenten van de financiële insteling?
2.14. Is de financiële instelling verplicht om zich te houden aan de adviezen van Ombudsfin?

3. Mogelijkheden inzake beroep

3.1. Wat zijn de mogelijkheden inzake beroep, als ik niet akkoord ga met het advies van Ombudsfin?
3.2. Kan ik gebruik maken van het advies van Ombudsfin bij de rechtbank?
3.3. In welke gevallen kan ik vragen om een herziening van het advies van Ombudsfin?

4. Vertegenwoordiging

4.1. Kan een advocaat een klacht namens mij indienen?
4.2. Kan ik aan een derde vragen om namens mij klacht in te dienen?

5. Waarborgen

5.1. Welke waarborgen biedt Ombudsfin?

6. Toezicht en statuut

6.1. Wat is het juridisch statuut van Ombudsfin?
6.2. Op wie berust de goede werking van Ombudsfin?
6.3. Hoe verloopt de financiering van Ombudsfin?
6.4 Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van de buitengerechtelijke geschillenregeling bij Ombudsfin en hoe wordt die persoon aangewezen?

7. Toetreden tot Ombudsfin vzw

7.1. Hoe kan een financiële instelling toetreden tot Ombudsfin vzw ?
7.2. Kunnen financiële instellingen verplicht worden toe te treden tot Ombudsfin vzw ?

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info