Contact

 

Indien u klacht wenst neer te leggen, gelieve dan op de pagina Klacht indienen na te gaan of de vermelde voorwaarden vervuld zijn en dan de nodige stappen te volgen.

 

Alle informatie en documenten op deze website zijn ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via e-mail of andere duurzame gegevensdrager.

 

  

Ombudsfin VZW

 

 

 

 

 

 

Françoise SWEERTS, Ombudsman

 

 

  

 

North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2,
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be
 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info

Nieuws

24/04/2018
22/05/2017