Tot uw dienst

 

Ombudsfin is bevoegd om klachten van zelfstandigen en ondernemingen te behandelen die betrekking hebben op:

 

  • een kredietverlening
  • een grensoverschrijdende betaling (binnen de Europese Unie) voor een maximaal bedrag van 50.000€
  • MIFS of afwikkelingsvergoedingen bij betalingstransacties met kaart
  • Basisbankdienst voor ondernemingen

 

De procedure bij Ombudsfin verloopt volledig schriftelijk.

 

 

Het gaat hier om een 2de lijnsbevoegdheid. De klacht moet eerst voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling. Ingeval een oplossing niet gevonden wordt, kan de klacht daarop worden overgemaakt aan Ombudsfin.

 

Ombudsfin bestudeert het probleem en probeert tot een oplossing te komen.

 

Het beroep op Ombudsfin is gratis voor de ondernemingen en zelfstandigen.

 

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen