Procedure

 

Voorafgaandelijk. Uw klacht moet eerst worden voorgelegd aan de bevoegde dienst van de betrokken financiële instelling.

 

Indiening. U kan uw klacht bij Ombudsfin indienen per brief, mail of fax, of ook via ons online formulier. In elk geval moet u de klacht schriftelijk indienen. U ontvangt een ontvangstmelding van zodra de klacht bij de dienst terecht komt.

 

Ontvankelijkheid. De bevoegdheid van Ombudsfin is vastomlijnd. Een eerste onderzoek van de klacht zal uitmaken of de klacht beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

 

Behandeling. Wanneer de klacht ontvankelijk is, wordt het dossier door een adviseur in behandeling genomen. Er wordt nagegaan welke oplossing mogelijk is voor het probleem. De duur van de behandeling is afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het probleem.

 

Advies van de Ombudsman. Op het einde van de bemiddelingsfase neemt de Ombudsman een standpunt in en geeft een advies. Eventueel formuleert hij daarbij een aanbeveling. De adviezen van Ombudsfin zijn niet bindend voor de partijen.

 

Checklist volledige aanvraag

Privacyverklaring

Reglement van procedure van Ombudsfin

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen