Hoe dien ik een klacht in?

 
Hebt u uw klacht al voorgelegd aan de bevoegde dienst van uw financiële instelling? Wanneer u het ontvangen antwoord onvoldoende acht of u geen antwoord gekregen hebt binnen een redelijke termijn (minimum 30 dagen), kan u beroep doen op Ombudsfin.
 
Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de bevoegde dienst van de financiële instelling. Om de gegevens van deze dienst te kennen, klik hier.
 
 
 

Klacht indienen via Ombudsfin.be

 
U kan onderstaand formulier invullen.
 
  • Gelieve uw klacht duidelijk en volledig te omschrijven.
  • Bezorg ons alle informatie die nodig en nuttig is voor de behandeling van uw dossier en bezorg ons een kopie van de briefwisseling tussen u en uw financiële instelling.
  • Uw aanvraag moet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen.
  • Lees voorafgaandelijk de Privacyverklaring van Ombudsfin. In deze verklaring vindt u in detail terug hoe en waarom Ombudsfin uw persoonsgegevens verwerkt, hoe lang Ombudsfin deze bewaart en wat uw rechten zijn en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

 

Uw klacht (max 60 regels)

U kan ons de klacht ook als aangehecht dossier bezorgen. In dat geval dient u onderstaand veld niet in te vullen.

Voeg aan uw klacht alle nodige documenten toe (brieven, contracten, vrijstellingsbewijzen, ...)

De documenten die ons bezorgd worden, kunnen aan de betrokken financiële instelling worden overgemaakt.

 

 

Ombudsfin wenst u hierbij graag te informeren over het ODR-platform. Het ODR-platform is een nieuw platform dat in 2016 in het leven werd geroepen door de Europese Commissie en bestemd is voor consumenten en professionelen die online-verrichtingen doen binnen de EU.
De bedoeling is om particulieren gratis te helpen om een klacht op te lossen over goederen of diensten die zij online kochten binnen de EU, zonder het gerecht te moeten inschakelen. In sommige landen is het ook mogelijk om als professioneel een klacht in te dienen tegen een consument. Mocht u een klacht willen indienen via dat platform, volg dan deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrLi

 

Voorwaarden

U bent een zelfstandige of een onderneming.
Uw klacht betreft een materie waarvoor Ombudsfin ten aanzien van professionelen bevoegd is.
De financiële instelling is aangesloten bij Ombudsfin.
Het probleem werd niet aanhangig gemaakt bij een gerechtelijke instantie.

Andere opties

U kunt uw klacht ook verzenden per post of per e-mail :

Per post
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2 
1000 Brussel