Hoe dien ik een klacht in?

 
Hebt u uw klacht al voorgelegd aan de bevoegde dienst van uw financiële instelling? Wanneer u het ontvangen antwoord onvoldoende acht of u geen antwoord gekregen hebt binnen een redelijke termijn (minimum 30 dagen), kan u beroep doen op Ombudsfin.
 
Zo niet, moet u zich eerst wenden tot de bevoegde dienst van de financiële instelling. Om de gegevens van deze dienst te kennen, klik hier.
 
 
 

Klacht indienen via Ombudsfin.be

 
U kan onderstaand formulier invullen.
 
  • Gelieve uw klacht duidelijk en volledig te omschrijven.
  • Bezorg ons alle informatie die nodig en nuttig is voor de behandeling van uw dossier en bezorg ons een kopie van de briefwisseling tussen u en uw financiële instelling.
  • Uw aanvraag moet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen.

 

Uw klacht (max 60 regels)

U kan ons de klacht ook als aangehecht dossier bezorgen. In dat geval dient u onderstaand veld niet in te vullen.

Voeg aan uw klacht alle nodige documenten toe (brieven, contracten, vrijstellingsbewijzen, ...)

De documenten die ons bezorgd worden, kunnen aan de betrokken financiële instelling worden overgemaakt. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het gegevensbestand van Ombudsfin en dit enkel met het oog op de behandeling van de klacht. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 hebt u de mogelijkheid om de gegevens te raadplegen en deze indien nodig te laten aanpassen.

Voorwaarden

U bent een zelfstandige of een onderneming.
Uw klacht betreft een professioneel krediet of een grensoverschrijdende betaling.
De financiële instelling is aangesloten bij Ombudsfin.
Het probleem werd niet aanhangig gemaakt bij een gerechtelijke instantie.

Andere opties

U kunt uw klacht ook verzenden per post, per fax of per e-mail :

Per post
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2 
1000 Brussel
Per fax
Fax : +32 2 545 77 79